Loading...

Certyfikat LEED w praktyce – na co zwracamy uwagę?

Certyfikaty LEED są przyznawane budynkom, które spełniają wymagania określone w systemie, dotyczące m.in. efektywności energetycznej, jakości powietrza wewnętrznego, zużycia wody, materiałów i zasobów naturalnych oraz innowacyjnych rozwiązań projektowych.

Kilka poziomów certyfikatów LEED

Istnieje kilka poziomów certyfikacji LEED, od najniższego „Certified” po najwyższy „Platinum”, które są uzależnione od liczby zdobytych punktów za spełnienie kryteriów zrównoważonej budowy.

Certyfikaty te są coraz bardziej popularne wśród deweloperów, architektów i inwestorów, którzy chcą zbudować bardziej zrównoważone i ekologiczne budynki.

Promocja projektu za pomocą certyfikatu LEED

Certyfikaty LEED mają na celu promowanie projektowania, budowy i eksploatacji budynków przyjaznych dla środowiska, poprawę efektywności energetycznej oraz redukcję negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Wymagania systemu LEED są opracowane w dziesięciu kategoriach, które obejmują:

  1. Miejsce i zagospodarowanie terenu
  2. Gospodarka wodna
  3. Efektywność energetyczna
  4. Materiały i zasoby
  5. Jakość powietrza wewnętrznego
  6. Innowacje i projektowanie regionalne
  7. Priorytetowe kwestie środowiskowe
  8. Świadomość i edukacja
  9. Procesy w projektowaniu i budowie
  10. Wymagania dotyczące kwalifikacji personelu.

Wykonawcy potrzebują certyfikatów LEED

Projektanci, inwestorzy i wykonawcy budynków mogą zastosować różne technologie i strategie, aby uzyskać wymagane kryteria, a jednocześnie zminimalizować wpływ na środowisko naturalne i poprawić jakość życia dla użytkowników budynków.

Certyfikacja LEED jest dostępna dla różnych rodzajów budynków, w tym dla budynków mieszkalnych, biurowych, komercyjnych, edukacyjnych, służby zdrowia, magazynów i centrów handlowych.

Zdobywanie certyfikatu LEED może być ważnym narzędziem w promowaniu zrównoważonej architektury i budownictwa, a także w zwiększeniu wartości nieruchomości i poprawie wizerunku firmy.