Odpowiednie oznaczenie biura lub firmy

Warto mieć świadomość, że znaki BHP są bardzo ważnym elementem jeżeli chodzi o strukturę bezpieczeństwa praktycznie w każdej firmie. Istotny jest również fakt, że inspektor BHP musi koniecznie dopilnować, by wszystkie instrukcje BHP były umiejscowione w odpowiednich miejscach. Trzeba wiedzieć, że odpowiednio umieszczone tablice zapewnią bezpieczeństwo wszystkich pracowników. Należy również zdawać sobie sprawę, że stosowanie piktogramów BHP jest regulowane przez polskie prawo.

Dlaczego pracodawcy powinny zadbać o piktogramy do biur i firm?

Praktycznie wszystkie piktogramy BHP, a także znaki bezpieczeństwa są zdefiniowane w Polskich Normach. Koniecznie należy jednak pamiętać, by wszystkie tabliczki informacyjne były dokładnie opracowane nie tylko przez wykwalifikowane osoby w dziedzinie BHP. Tylko wtedy możliwe jest zagwarantowanie właściwego bezpieczeństwa osobom, które zostały zatrudnione. Trzeba również pamiętać, aby wszystkie tablice były dobrze widoczne.

O czym należy jeszcze pamiętać przy umieszczaniu piktogramów?

Koniecznie należy pamiętać, aby znaki były umiejscawiane we właściwych miejscach. Przykładowo znaki ewakuacyjne muszą znajdować się w takich miejscach, do których będzie instynktownie biegł ludzki wzrok w przypadku ewentualnego niebezpieczeństwa. Z kolei różnego rodzaju znaki przeciwpożarowe powinny znajdować się w okolicach sprzętu gaśniczego. Bardzo istotne jest również, by w trakcie produkcji znaki BHP koniecznie były konsultowane z odpowiednimi organami kontroli.